Płatnik od podstaw - praktyczny kurs komputerowy
 

 Cena: 199,- zł 

 

Kurs skierowany jest do osób, które zamierzają zdobyć wiedzę z zakresu programu Płatnik oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Każdy uczestnik pracuje przy własnym stanowisku komputerowym. Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, dzięki czemu kursanci w bardzo krótkim czasie są w stanie opanować praktyczną umiejętność obsługi programu Płatnik.  Zajęcia odbywają się w małych grupach, co pozwala na bezpośredni kontakt słuchaczy z wykładowcą oraz dostosowanie tempa pracy do możliwości i potrzeb uczestników. Wykładowcy to wyłącznie osoby, które na co dzień pracują z programem Płatnik, dzięki czemu mogą przekazać najpotrzebniejszą wiedzę, czyli właśnie tę praktyczną.

 

Celem kursu

Celem kursu jest zapoznanie kursanta z programem oraz dokumentacją ZUS. Po zakończonym szkoleniu uczestnik kursu powinien umieć samodzielnie poruszać się po programie Płatnik i posiąść umiejętności do comiesięcznych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Czas trwania kursu:

 • Kurs obejmuje 8 godzin lekcyjnych
 •  Kurs odbywa się w godz. 17.00 - 20.00

 

Zakres merytoryczny kursu

 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych:
  - płatnika składek /osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
  - pracowników/członków rodziny
  - zleceniobiorców
 • tworzenie dokumentów:
  - zgłoszeniowych dla firmy i ubezpieczonych, korygujących, wyrejestrowywujących, aktualizujących, rozliczeniowych
  - termin i zasady sporządzania.
 • tworzenie zestawów,
 • obsługa dokumentów w zestawach,
 • weryfikacja zestawów, przesyłanie zestawów do ZUS.


Jako uczestnik szkolenia OTRZYMUJESZ

 • płytę CD z programem oraz instrukcją obsługi programu PŁATNIK