Jesteśmy Placówką Oświatową Kształcenia Ustawicznego prowadzoną na podstawie wpisu do:

- Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez M. St. Warszawy oraz

- Rejestru Instytucji Szkoleniowych działających przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy - MAZOWSZE

Specjalizujemy się głównie w praktycznych kursach księgowo-kadrowych.

Wiedza zdobyta u nas daje odpowiednie postawy i umiejętności praktyczne powodujące, że osoby uczestniczące w szkoleniach są właściwie przygotowane merytorycznie i praktycznie co zwiększa szanse sukcesu zawodowego.

Program każdego kursu jest adekwatny do rzeczywistych potrzeb uczestników szkolenia i zawsze podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną. Jednak szczególną uwagę koncentruje się na praktycznym opanowaniu nauczanego materiału, oraz na osiąganie określonych standardów i wskaźników, zapewniających prawidłowy poziom wykonywania prac i zadań zawodowych.
Zasadniczo jest wiele aspektów, które charakteryzują i różnicują firmy szkoleniowe, ale dla nas najważniejszym jest profesjonalizm i odpowiedzialność kadry wykładowców i trenerów. Odpowiednie przygotowanie i doświadczenie zawodowe głównie pedagogiczne, umiejętność nawiązywania kontaktu indywidualnie i z grupą, merytoryczność i kompetencyjność, wysoka kultura osobista osób prowadzących zajęcia i wszystkich pozostałych osób zaangażowanych do realizacji szkolenia, oraz miła atmosfera w czasie zajęć, dają gwarancję wysokiej efektywności prowadzonych kursów.

Zajęcia szkoleniowe prowadzone są nowoczesnymi metodami i technikami dydaktycznymi
z wykorzystaniem najlepszych środków i pomocy naukowych. Każdy uczestnik szkolenia zostaje zaopatrzony w odpowiednie materiały szkoleniowe. Zajęcia odbywają się w wygodnej i dobrze wyposażonej sali, spełniającej wszelkie wymagania bhp i p.poż.

Mając na uwadze dalszą współpracę CENTRUM SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO oddaje się do Państwa dyspozycji, życząc jednocześnie Państwu samych sukcesów.